תקן 22 – קרקע חקלאית

תוכן העניינים

בשנת 2014 אושר תקן 22 של מועצת שמאי המקרקעין וזאת לאחר תופעה הולכת וגוברת בה משווקות קרקעות חקלאיות תוך יצירת מצג שווא כי בטווח זמן סביר ישונה יעודן וניתן יהיה לבנות על קרקעות אלו יחידות מגורים או שימושים מסחריים אחרים ושווין יעלה במאות אחוזים בהתאם.
במקרים רבים חברות המשווקות קרקעות שכאלו אינן מציגות את מלוא המידע הנדרש לקבלת החלטה מושכלת לגבי רכישת הקרקע ולרוכש אין את הכלים לאמוד את הסבירות שהקרקע אכן תופשר לבניה.
בטרם רכישת קרקע חקלאית מומלץ ביותר לקבל חוות דעת על סמך תקן 22 מטעם הרוכש על מנת להיכנס לעסקה בעיניים פקוחות ולשלם את התמורה הראויה בגין הקרקע הנרכשת.

כיום, חברות המשווקות קרקעות על בסיס ציפיות להפשרתן מחויבות להציג שמאות בהתאם לתקן זה.

שמאות לפי תקן 22 כוללת פירוט של 2 מצבים:
א. שווי הקרקע בהתבסס על התוכניות המאושרות במועד הקובע בלבד, ללא אפשרות של שינוי יעוד עתידי.
ב. "שמאות מבוססת הנחה" על בסיס הנחה כי בעתיד תאושר תוכנית אשר תאפשר מימוש בניה על הקרקע.
במצב זה השמאי יקבע שווי המבוסס על פרוגרמה תכנונית שנמסרה לו ע"י היזם, ויניח הנחות
עבודה מושכלות לעניין הסבירות כי בינוי שכזה אכן יאושר. השמאי יתייחס למידת הסבירות
למימוש הפרוגרמה, יציין מה משך ההזמן הצפוי עד להפשרת הקרקע ומה הן העלויות הצפויות עד
להבאת הקרקע למצב זמין לבניה (עלויות תכנון, מדידות, פרצלציה, הפקעות, היטל השבחה,
דמי היתר, היטלי פיתוח וכד').

בסעיף אומדן השווי השמאי מציג 2 ערכי שווי:
א. שווי הקרקע בהתאם לתוכניות המאושרות.
ב. שווי תיאורטי של הקרקע כזמינה בהנחה שהופשרה לבניה, בהתאם לפרוגרמה של היזם.
בצמוד לערך זה ידגיש השמאי את האפשרות ומידת הסיכון הכרוכה בכך שהפרוגרמה לא תתממש.

שיתוף הפוסט בקליק:

פוסטים נוספים מהבלוג

תוכן העניינים

רוצה לשאול אותי משהו?

צרו קשר

או

השאירו הודעה ואחזור אליכם

הצטרפו לניוזלטר שלי!

קבלו תוכן איכותי ומסוכם על מה שחדש בעולם הנדל"ן

דילוג לתוכן